Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỂ VỚI CHỦ ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA"

Sinh hoạt chuyên đề "Tự soi, tự sửa

CHI BỘ TRƯỜNG MẦM NON TỔ CHỨC SINH HOẠT CHUYÊN ĐỂ VỚI CHỦ ĐỀ "TỰ SOI, TỰ SỬA"

Thực hiện Kế hoạch số 41-KH/HU, ngày 25/01/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy  Hương Sơn về  thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII “Về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”Quy định số 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng “Về những điều đảng viên không được làm”; Quy định 198-QĐ/HU, ngày 23/7/2021 của Ban Chấp hành Huyện ủy về “trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và cán bộ lãnh đạo chủ chốt các ngành, các cấp”; Kết luận 29-KL/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”.

Thực hiện Hướng dẩn số 14- HD/BTGHU, ngày 22/02/2022 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy  hướng dẫn tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Kế hoạch Số 26 - KH/ĐU ngày 25 tháng 02 năm 2022 của Đảng ủy xã Sơn Tiến. Chiều ngày 05/4/2022, Chi bộ trường Mầm non Sơn Tiến tổ chức hội nghị sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “ Tự soi, tự sửa”. Về dự, theo dõi và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phan Xuân Long - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Đường Thị Như Trang BCH Đảng ủy và toàn thể cán bộ đảng viên trong chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Minh Thủy - Phó bí thư chi bộ thông qua dự thảo báo cáo chuyên đề xây dựng chỉnh đốn Đảng

Việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề “tự soi, tự sửa” là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm “Nhận diện và đấu tranh, ngăn chặn các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", "tự chuyển hoá” trong nội bộ” và được coi là giải pháp trọng tâm nhằm xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

         Chi bộ trường Mầm non Sơn Tiến với 22 đảng viên, trong những năm qua luôn giữ vững đoàn kết nội bộ, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động; cấp uỷ chi bộ đã làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 khóa XII “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, hằng năm xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế đã được chỉ ra qua kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên trong việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống gắn với thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên nhà trường trong việc tham gia xây dựng chỉnh đốn Đảng; Qua đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm 100% cán bộ, đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Sau khi nghe báo cáo dự thảo chuyên đề, đã có 7 ý kiến thảo luận của các đồng chí trong chi ủy và đảng viên trong chi bộ. Các ý kiến đều nhất trí với việc “tự soi” của cấp ủy Chi bộ và kết quả tổng hợp nội dung "tự soi" của các đảng viên trong chi bộ; các đảng viên đã nghiêm túc “tự soi, tự sửa”, thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình; đồng thời trao đổi về những vấn đề còn hạn chế để cùng nhau khắc phục

Hội nghị đã được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của Đồng chí Phan Xuân Long, Phó Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tiến. Đồng chí đã đánh giá cao và ghi nhận công tác chuẩn bị nội dung sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ trường Mầm non là rất nghiêm túc. Cấp ủy Chi bộ, các đảng viên đã nghiêm túc nhìn nhận, tự soi những hạn chế nhất định, từ đó xây dựng giải pháp khắc phục hạn chế; tiếp tục phát huy ưu điểm. Đồng chí đề nghị các đảng viên tự giác khắc phục tốt những hạn chế qua việc “tự soi” tại kỳ sinh hoạt này, để đến năm sau khi tổ chức sinh hoạt chuyên đề về “tự soi”, “tự sửa”, thì đảng viên đó không còn những nội dung đã tự “tự soi” trước thì mới có hiệu quả.

        Đồng chí Phan Xuân Long phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

           Kết thúc hội nghị, đồng chí Phan Thị Hồng Thơm, Bí thư Chi bộ tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Phan Xuân Long phó bí thư Đảng ủy, đồng thời đã giao nhiệm vụ cho các đảng viên tiếp tục thực hiện tốt các nhóm nhiệm vụ trọng tâm của cấp ủy chi bộ đề ra trong báo cáo, thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) của Đảng gắn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Yêu cầu toàn thể đảng viên thực hiện “Tự soi, tự sửa” hàng ngày.

                    

                  Đồng chí Phan Thị Hồng Thơm - BT chi bộ kết luận Hội nghị


Tác giả: Tô Thị Hải Yến
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết