Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
 09/10/20  Bản tin trường  209
LQVH: Thơ" Tâm sự cái mũi"
 12/09/15  Danh sách lớp  236
Tổng số nhóm, lớp: 14 ; trong đó MG 11 lớp:; NT: 3 nhóm 1. Lớp MG 5A: 34 trẻ ( 2 cháu khác tỉnh) Cô Thúy + Cô Liên 2. Lớp MG 5 B: 39 trẻ - Cô Yến + Cô Hòa 3. Lớp MG 5 C: 8 trẻ - Cô Tuyên 4. Lớp MG 4 A: 20 trẻ - Cô Linh 5. Lớp MG 4 B: 35 trẻ - Cô Vinh + Cô Hương 6. Lớp MG 4 C: ...
 27/03/15  Danh sách lớp  209
1. Lớp 5A: 37 trẻ 2 giáo viên: Thái Thị Thúy- Trần Thị Liên 2. Lớp 5 B: 34 trẻ có 2 giáo viên: Tô Thị Hải Yến - Phan Thị Hòa 3. Lớp 5 C: 10 trẻ: có 2 giáo viên: Nguyễn Thị Giang Nam - Phan Thị Hoa Thơm 4. Lớp 4 A: 31: có 1 giáo viên: Đường Thị Kim Linh 5. Lớp 4 B: 30 trẻ: có 2 giáo ...