GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Xã Sơn Tiến, huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

Email: kieuanh0969@gmail.com

Điện thoại: 0976894599

 

1. Mô hình hoạt động: Chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên tốt nghiệp Đại họ, có phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường  ngày càng không ngừng phát triển thành một đơn vị giáo dục chất lượng cao  
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.

4. Phương châm giáo dục: 
- Quan tâm giáo dục toàn diện: kết hợp giáo dục kiến thức chuẩn với coi trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng hoạt động của trẻ, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống. 
- Quan tâm đến vấn đề tâm lý học đường thông qua việc phối hợp với các trung tâm tư vấn tâm lý giáo dục giúp các em học sinh có tâm thế học tập thân thiện, tự tin, thoải mái và hiệu quả.

5. Phương thức hoạt động của trường: 
* Hoạt động dạy và học:
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học tiên tiến với sự hỗ trợ tối ưu của trang thiết bị hiện đại. Tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy; Bố trí sắp xếp thời khóa biểu hợp lý đảm bảo thời lượng cho các buổi học, tiết học tự chọn, nâng cao, ngoại khoá chuyên đề
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình chăm sóc giáo dục trẻ theo văn bản hợp nhất số 01/2017   
- Chỉ đạo khai thác, sử dụng có hiệu quả trang thiết bị dạy học và ký năng sử dụng đồ dùng đồ chơi. 
- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, các ngày lễ hội trong năm và các hoạt động tập thể…  
- Tăng cường các hoạt động Công đoàn – Đoàn thanh niên...
- Tăng cường các hoạt động giao lưu bằng nhiều hình thức như: Thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ, thi vẽ tranh, thi hùng biện,…với các điểm trường, các tổ khối với nhau
- Làm tốt công tác phối kết hợp, tuyên truyền, xã hội hóa nhằm tạo nguồn lực cho nhà trường phát triển 

Ban giám hiệu Trường Mầm non Sơn Tiến